Het is nu mogelijk om uw kind direct online in te schrijven, zowel voor huiswerkbegeleiding als voor workshops. Dit kan via het onderstaande inschrijfformulier. Heeft u nog vragen? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Gegevens leerling


Naam*:

Roepnaam:

Geboortedatum*:


Mobiel nummer leerling:


Email-adres leerling*:

Gegevens ouder


 De Heer Mevrouw
Naam*:

Voorletters*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Telefoonnummer Privé:


Telefoonnummer Mobiel (Moeder):


Telefoonnummer Mobiel (Vader):


Email-adres*:

Opmerkingen