Mariëlle de Jonge-van Luunen en Antje van Uden- van Leur hebben hun gezamenlijke kennis en vaardigheden gebundeld met als uitkomst dat er een nieuwe aanpak huiswerkcoaching tot stand is gekomen en gevolgd kan worden.

Antje van Uden van Leur heeft als orthopedagoge veel ervaring in het coachen van leerlingen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot hun studievaardigheden en leerstrategieën. Haar specialisatie is het begeleiden van leerlingen met dyslexie.

Mariëlle de Jonge heeft na afronding van haar rechtenstudie ruim 12 jaar in  Amerika gewoond  en kennis gemaakt met geheel nieuwe lesmethoden.  Door samenwerking tussen Mariëlle en Antje  zijn deze methodes  bewerkt  en geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.

Met de TOP s’cool aanpak bereiken leerlingen uitstekende resultaten.

Antje en Mariëlle
Antje van Uden en Mariëlle de Jonge